Sokkeli on osa perustuksia

Sokkeli on osa maapohjaisen rakennuksen perustuksia. Sokkelista käytetään myös nimitystä perusmuuri. Sen siirtää rakennuksen kuormituksen edelleen perustuksiin. Sokkeli voi toimia myös maanpainetta välittävänä rakenteena.
Sokkeli tehdään anturan päälle ja sen päälle tulee rakennuksen runko. Sokkeli jää yleensä osittain maan alle ja osittain näkyviin maan pinnalle.

Jos maaperä rakennuksen alla on riittävän kantavaa maata, ei rakennuksen painoa laajemmalle alalle jakava antura ole välttämättä tarpeen.

Sokkelin rakentaminen

Sokkeli valetaan yleensä teräsbetonista tai muurataan harkoista tai valuharkoista anturan päälle.
Sokkeli voidaan joko perustaa jatkuvan anturan varaan, tai sokkelipalkit voidaan tukea päistään pilarianturoiden varaan. Aikaisemmin sokkelipalkit tehtiin paikalla valaen, nykyään ne tehdään yleensä betonielementeistä ja liittyvät lattiat tehdään kantavista elementeistä.Vanhoissa rakennuksissa sokkeli ja antura voivat myös olla samaa rakennetta, ja tehty kiviä latomalla tai tiilistä muuraamalla.

Sokkelin alapuolinen osas suojataan usein perusmuurilevyllä ja mahdollisesti lämmöneristeellä. Alapäässä sokkeli suojataan bitumikermillä jonka tarkoitus on ohjata valumisvedet anturan alapuolelle ja sieltä salaojiin.

Sokkeli on valmistettava riittävän korkeaksi, jotta se pitää rakennuksen irti maasta ja kosteudesta. Maan päällisen sokkelin korkeudeksi suositellaan vähintään 30 cm, mieluiten 40-60 cm. Sokkelin ympärillä on myös huolehdittava vuotovesien poisjohtamisesta, ettei vesi pääse valumaan rakenteisiin.

Huolella valmistetussa sokkelissa ei synny kylmäsiltoja, joista saattaisi aiheutua kosteuden tiivistymistä rakenteisiin. Sokkelin ja sen yläpuolisen seinän liitos on oltava ilmatiivis. Kapillaarikatkot sokkelin ja yläpuolisen seinän sekä sokkelin ja lattian välissä estävät veden johtumisen rakenteiden välillä.

Sokkeli voidaan pinnoittaa eri tyyppisillä pinnoitteilla esim. maalaus, sirotepinta,laatta tai rappaus.

Sokkeli voidaan verhota julkisivulevyllä, jolla sokkelille saa kauniin pinnan, jota ei tarvitse huoltaa juuri lainkaan. Levyt kannattaa asentaa tuulettuvana julkisivuna, jonka takana ilma pääsee kiertämään. Näin perusmuuri pysyy kuivana, se ei halkeile pakkasesta eikä hometta muodostu yhtä helposti. Lisäksi perusmuurin lämmöneristys paranee.