Harkkoperustus ja pilariharkkoperustus

Harkkoperustuksessa betonista valetun anturan päälle muurataan harkoista talolle kestävä perustus. Perustuksen tuleekin kestää käytössä lähtökohtaisesti ainakin sata vuotta. Harkkoperustus sopii useimpiin maaperiin ja maastoihin. Harkkoperustus mahdollistaa myös erikoiset rakenteet haastaviin maasto-olosuhteisiin. Suunnittelijan tulee aina ottaa huomioon kohteen erityispiirteet, maaperäolosuhteet ym. siten, että saavutetaan määräysten mukainen ja toimiva lopputulos.

Kevytsora- ja betoniharkot ovat käsiteltävyytensä, lämmöneristyskykynsä ja lujuutensa ansiosta paljon käytettyjä perustusmateriaaleja. Erilaiset betoni- ja kevytsoraharkot muodostavat kokonaisen rakennejärjestelmän, jolla voidaan toteuttaa kaikki rakennuksen seinä- ja perustusrakenteet.

Vakio- ja erikoisharkkoja käyttämällä voidaan perustukset rakentaa nopeasti, ilman muotti- ja lisäeristystöitä. Valettavat harkot ladotaan päällekkäin, jolloin valuaukot jäävät vapaiksi betonointia varten. Aukot raudoitetaan suunnitelman mukaan pysty- ja vaakaraudoituksella. Rakenne tuetaan huolella ennen valua, ja ontelot valetaan täyteen juoksevaa betonia. Betoni tiivistetään täryttimellä.

Valuharkkoja saa sekä eristämättöminä että eristettyinä. Kohteesta ja rakennesuunnitelmista riippuu, kumpi harkkotyyppi on kohteeseen soveltuvampi. Tuulettuvaan alapohjaan ja kellariperustuksiin suositellaan eristeharkkoa, jolloin ontelolaatasto kannatetaan valetun harkon sisäkuoren päälle.

Valettavia betoniharkkoja ja teräsraudoitusta käyttämällä saadaan hyvä kestävyys maanpainetta vastaan. Betoniharkko on materiaalina ilmanpitävää, joten perustuksien pintakäsittelyvaatimukset ovat vähäisiä.

Lue lisää perustukseen soveltuvista harkoista ja niiden käytöstä.

Pilariharkkoperustus

Pilariharkko sopii kevyiden rakenteiden ja rakennusten peruspilareiden tekoon. Perustustapa sopii muun muassa kesämökkien, autosuojien ja aitojen perustusten tekoon. Harkkopilarien tekemiseen on saatavilla pilarivaluharkkoja. Harkot ladotaan valetun anturan päälle oikeaan korkoon, raudoitetaan riittävästi ja valetaan betonilla umpeen. Pilariharkkoperustus routasuojataan kylmien rakenteiden rakennesuunnitelmia noudattaen.

Lue lisää pilariharkoista.