CE-merkintä

CE-merkintä

Uusi rakennustuoteasetus (EU N:o 305/2011) astuu kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013. Asetuksen myötä CE-merkki tulee pakolliseksi kaikille niille rakennustuotteille, joilla on voimassa oleva harmonisoitu tuotestandardi (hEN). Lammi-Perustus Oy:n valmistamille tuotteille ei ole olemassa sellaista harmonisoitua tuotestandardia (hEN), jonka piiriin tuotteet kuuluisivat. Tästä syystä TASSU-valmisanturamuotteja ei myöskään ole mahdollista CE-merkitä.

Noudatamme tuotteiden valmistuksessa tehtaan sisäistä laadunvalvontaa ja käytämme tuotteissamme ainoastaan laatuluokiteltua terästä. TASSU-valmisanturamuottien osalta mikään ei siis oleellisesti muutu 1.7.2013 voimaanastuvan lakimuutoksen myötä. Tuotteet ovat edelleen yhtä laadukkaita ja kestäviä, ja rakenteisiin pysyvästi jäävät pääteräkset täyttävät betoniterästen vaatimukset.

Konsernissamme lisätietoa asiasta antaa:

Lammin Betoni Oy, laatu- ja kehityspäällikkö Markus Inkiläinen
0207 530 408

Lammi-Perustus Oy, myyntijohtaja Jussi Kuokkanen 0207 530 472

 

tassu4

Pilarianturamuotti1